Styl Życia

Jak złożyć pozew o rozwód?

Stało się – podjąłeś ostateczną decyzję i postanowiłeś złożyć pozew o rozwód. To bardzo istotny moment, często bowiem samo podjęcie decyzji okazuje się najbardziej problematyczne. Pytanie jednak, co dalej. Jak złożyć pozew o rozwód?

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Przed przygotowaniem pozwu o rozwód należy dowiedzieć się, jakie dokładnie informacje powinien on zawierać. Wśród nich nie może zabraknąć następujących elementów:

 • imię, nazwisko i adres,
 • informacja o tym, kiedy zostało zawarte małżeństwo,
 • kiedy nastąpił rozpad więzi pomiędzy małżonkami,
 • czy małżonkowie mieli dzieci, a jeśli tak, to ile i w jakim są obecnie wieku,
 • wskazanie, czy i który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa (istotne w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie),
 • informacje o alimentach, jeśli w tej kwestii planowane jest złożenie wniosku, który ma być rozstrzygnięty przez sądy – uwaga alimenty mogą zostać zasądzone zarówno na małżonka, jak i na dzieci,
 • opis wszystkich kwestii, które są istotne dla sprawy,
 • czytelny podpis powoda (osoby składającej pozew o rozwód).

Oczywiście informacje o tym, co powinno znaleźć się w pozwie o rozwód, są zależne od wielu kwestii. Kluczowe jest przede wszystkim to, czy ma to być rozwód z orzekaniem o winie, czy też bez niego, a także kwestie alimentacyjne. Jeśli planowany jest rozwód bez orzekania o winie i małżonkowie zgadzają się na zakończenie małżeństwa, tę kwestię również należy podkreślić w pozwie.

Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

Pozew o rozwód powinien zostać przygotowany w trzech egzemplarzach. Jeden z nich przeznaczony jest dla sądu. Należy złożyć dokumenty osobiście w biurze podawczym sądu okręgowego w Wydziale Cywilnym. Można również przesłać pozew o rozwód przez Pocztę Polską. Musi to być jednak przesyłka polecona z potwierdzeniem odbioru, ponieważ pozew taki zawiera wiele ważnych informacji i nie powinien dostać się w niepowołane ręce.

Drugi egzemplarz zostanie przesłany do pozwanego, czyli do drugiego małżonka. Istotne jest więc to, aby mieć świadomość, że jeszcze przed rozprawą pozwany będzie miał możliwość dokładnego zapoznania się z pozwem i ze wszystkimi informacjami, które w pozwie zawarł powód.

Trzeci egzemplarz przeznaczony jest dla powoda, czyli dla osoby, która składa pozew o rozwód. Nie należy rezygnować z pozostawienia dla siebie kopii dokumentu, ponieważ podczas rozprawy sąd może poprosić o szczegółowe wyjaśnienie którejś z kwestii, które zostały podniesione w pozwie. 

Pozew o rozwód – koszt i załączniki

Do pozwu o rozwód należy dołączyć także załączniki:

 • odpis aktu małżeństwa,
 • odpisy aktów urodzenia dzieci pochodzących z tego związku małżeńskiego,
 • ew. rachunki mają być potwierdzeniem, że niezbędne będzie zasądzenie dokumentów,
 • dowód uiszczenia opłaty od pozwu w wysokości 600 zł.

Jest to oczywiście minimum, ponieważ – w zależności od sprawy – może pojawić się konieczność dołączenia innych załączników, które mogłyby usprawnić postępowanie.

Samodzielnie czy z pomocą prawnika – jak złożyć pozew o rozwód?

Choć w pierwszej chwili złożenie pozwu rozwodowego nie wydaje się skomplikowane, zdecydowanie warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika? Dlaczego jest to tak ważne? Prawnik zapewni Ci kompleksowe wsparcie już od samego początku. Pomoże w podjęciu decyzji, czy lepiej zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie, czy też z orzekaniem, a także przygotuje profesjonalny pozew rozwodowy. Dzięki wsparciu prawnika całe postępowanie będzie o wiele mniej stresujące, co może być szczególnie istotne. Warto zdecydować się na taką pomoc!