Styl Życia

Czym zajmuje się medycyna pracy?

Artykuł partnera.

Przeprowadzenie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych w poradni zakładowej jest obowiązkiem każdej zatrudnionej osoby. Skierowanie do specjalisty wydaje pracodawca. Warto wiedzieć, jak przebiega wizyta.

Charakterystyka

Lekarz medycyny pracy zajmuje się oceną wpływu środowiska zawodowego na pacjenta, a także diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób, mogących rozwinąć się u zatrudnionej osoby. Specjalista przeprowadza badania wstępne, okresowe i kontrolne. Odpowiada on również za poradnię zakładową, w której znajdują się specjalistyczne gabinety medyczne. Badania wstępne, okresowe i kontrolne zlecane są uczniom, kierowcom, osobom, pracującym na morzu, a także nurkom. Do specjalisty powinni również udać się pacjenci, starający się uzyskać pozwolenie na broń.

Zalecenia

Częstotliwość badań w poradni zakładowej określana jest przez Kodeks pracy. Do specjalisty należy udać się:

  1. przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia,
  2. po zmianie stanowiska (lub jego charakteru),
  3. po upływie ważności poprzednio wydanego świadczenia,
  4. po zwolnieniu lekarskim, trwającym dłużej niż 30 dni.

Zakres badań zależy od celu wizyty. W przypadku standardowej konsultacji lekarz mierzy ciśnienie tętnicze, osłuchuje pacjenta stetoskopem i sprawdza wzrok danej osoby. Przeprowadzany jest ponadto ogólny, krótki wywiad medyczny. Na podstawie badań lekarz wydaje decyzję o możliwości wykonywania danego zawodu. W przypadku chęci podjęcia pracy w trudnych warunkach konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych analiz. Dotyczy to zawodów, w trakcie wykonywania których pacjent może mieć kontakt z substancjami chemicznymi, dużym natężeniem dźwięku lub promieniowaniem. W takich przypadkach przeprowadza się badanie audiometryczne, laryngologiczne bądź neurologiczne. Specjalistyczne konsultacje dotyczą również osób narażonych na nadmierną ekspozycję światła niebieskiego. Muszą one udać się do okulisty. Testy psychologiczne dotyczą natomiast górników, zawodowych kierowców, instruktorów jazdy oraz osób, pracujących na dużych wysokościach.

Skierowanie

Do lekarza należy udać się po wystawieniu odpowiedniego świadczenia przez pracodawcę. Firmy współpracują zazwyczaj z konkretną poradnią medyczną, w której przeprowadzane są badania. Standardowa konsultacja ze specjalistą nie wymaga uiszczenia opłat. Jeśli jednak pracownik musi zapłacić za dodatkowe badania, wówczas przełożony zobowiązany jest do uregulowania poniesionych kosztów. Konsultacje w poradni zakładowej powinny odbywać się przynajmniej raz w roku i nie rzadziej niż co pięć lat. Ich częstotliwość dostosowuje się do charakteru stanowiska oraz pracy. Wykonywanie badań zleca się ponadto studentom kierunków biologicznych, medycznych, chemicznych i techniczno-inżynieryjnych. Osoby te narażone są bowiem na szkodliwe oddziaływanie różnorodnych substancji i maszyn.

Medycyna pracy jest konsultacją, którą powinien zapewnić każdy właściciel przedsiębiorstwa swojemu zespołowi. Szczegółowe informacje na temat abonamentów, gwarantujących tę usługę, dostępna jest na stronie internetowej https://cmp.med.pl/.