Zdrowie

Profilaktyka ginekologiczna – jakie badania należy wykonywać?

Podstawę profilaktyki ginekologicznej stanowi przeciwdziałanie zmianom chorobowym, a także ich odpowiednio wczesne wykrywanie. Niezbędne jest zatem zapobieganie zarówno różnym schorzeniom, jak i powiązanym z nimi