Rozrywka Styl Życia

Kierunek Zarządzanie USOS UwB – jak w przyszłości wykorzystamy nabytą wiedzę?

Świat elektroniczny wdziera się coraz bardziej w każdą dziedzinę naszego życia. Internet to system, który ułatwia życie, gdyż większość czynności wykonujemy właśnie za jego pośrednictwem. Jest on również sposobem na łatwiejsze studiowanie na uczelniach.

USOS UwB, co to takiego?

USOS oznacza Uniwersytecki System Obsługi Studiów i polega na elektronicznym zapisywaniu się studentów na zajęcia i zaliczenia kolokwium oraz egzaminy. Dzięki systemowi USOS, papierowe indeksy odeszły do lamusa. UwB to skrót jednej z uczelni w kraju, czyli Uniwersytet w Białymstoku.

Jest też druga definicja tego drugiego członu skrótu, jednak pisana jest wszystkimi wielkimi literami: UWB i oznacza szybkie wysyłanie impulsów radiokomunikacji. Czas przesyłania takiego impulsu trwa kilkadziesiąt piktosekund.

Początki USOS w Polsce

USOS UwB to kontynuacja systemu elektronicznego, który rewolucjonizuje całą oświatę. Z roku na rok, do tego systemu, dołączają kolejne uczelnie z całej Polski. Trend USOS, jako pierwszy powstał na Uniwersytecie Warszawskim w roku 2000.

Student USOS UwB bez wychodzenia z akademika albo będąc na wypadzie rekreacyjnym, może zapisać się na interesujące go zajęcia za pomocą aplikacji w telefonie bądź w smartfonie. Aplikacja ta została wymyślona i stworzona w 2017 roku, przez łódzkich informatyków Uniwersytetu Łódzkiego.

Pociągający kierunek

Studia na kierunku zarządzanie mają swoją przyszłość. To niesłabnący rodzaj kwalifikacji, który szeroko otwiera drzwi wszystkim absolwentom. Ten kierunek przysposabia nas do obejmowania wysokich stanowisk, mających na celu sprawowanie władzy i rozdysponowywanie zadań między odpowiednie działy i pracowników, a także wdrażanie pomysłów strategicznych, by firma w której pracujemy, dobrze prosperowała.

Absolwent studiów na kierunku zarządzanie w USOS UwB ma możliwość, np. w logistyce, decydowania  m.in. o zakupie ilości i rodzaju towaru na potrzeby zakładu lub sprzedaży towaru najlepszemu klientowi. Ustala, który pracownik ma wykonywać dane zlecenie, szuka kontrahentów, wyjeżdża za granicę na biznesowe spotkania, podpisuje kontrakty itp.

USOS UwB kierunek zarządzanie
Źródło: Pixabay.com

Gdzie znajdziemy prace po kierunku zarządzanie?

Pracę po studiach na kierunku zarządzanie w Białymstoku, znajdziemy w każdym zakładzie pracy i biurze, gdyż kwalifikacje, jakie zdobędziemy, są szerokie i elastyczne. Będziemy mogli zdobytą wiedzę wykorzystać, prowadząc cudzą firmę lub własną, prywatną bądź państwową, małą i dużą.

Znajdziemy pracę w różnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, biznesowych, reklamowych, administracyjnych, logistycznych. Absolwent USOS UwB może również stać się doradcą personalnym. Może być pomocny przy inwestycjach wszelkiego rodzaju. Jego wszechstronna wiedza znajdzie zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia, gdyż m.in. uczony jest prawa, rachunkowości, marketingu, prognozowania i symulacji, socjologii, itp.

Czy każdy nadaje się na kierunek zarządzanie?

Jeśli chcemy studiować ten kierunek w USOS UwB powinniśmy (tak samo, jak i na innych uczelniach) wykazywać się pomysłowością i przedsiębiorczością, błyskotliwością umysłu, która pozwala szybko podejmować bardzo ważne decyzje. Istotne jest, gdy interesujemy się systemem pracy w istniejących przedsiębiorstwach i zauważamy ich błędy. Być może mamy w głowie lepszy pomysł, który moglibyśmy wdrożyć w takim przedsiębiorstwie albo wykorzystać go we własnym biznesie.

Wszelkie zainteresowania ekonomią i gospodarką również są kluczowym argumentem do podjęcia studiów na kierunku zarządzanie. Dobrze też, gdy mamy umiejętności psychologiczne, czyli umiemy rozmawiać z ludźmi, potrafimy na rozmowie kwalifikacyjnej przesiać kandydatów na dane stanowisko i wybrać tych najlepszych.

Zachowanie spokoju podczas konfliktów i rozwiązywanie ich na wysokim poziomie kulturalnym to także cecha dobrego menedżera. Studiując na kierunku zarządzanie, będziemy musieli zmierzyć się z rachunkiem prawdopodobieństwa, gdyż kalkulacje te pomagają w wybraniu najlepszej strategii, gdy będziemy w przyszłości zarządzać własną firmą lub piastując stanowisko dyrektora w cudzym przedsiębiorstwie.

Jakich przedmiotów będziemy się uczyć?

Przedmiotów naprawdę jest sporo, z racji możliwości objęcia w przyszłości, elastycznego stanowiska pracy. Będziemy zatem uczyć się takich przedmiotów jak:

 • matematyki,
 • analizy rynku,
 • prawa,
 • metod organizacji i zarządzania,
 • ekonomii,
 • rachunkowości,
 • prognozowania i symulacji,
 • informatyki,
 • socjologii,
 • finansów,
 • podstaw marketingu,
 • zarządzania ( kadrami i strategicznego).